Ing. arch. Šárka Holišová Šochová narozená 1974 v Ostravě. Od roku 2005 autorizovaný architekt ČKA 03 400. 1992-1999 studium na fakultěarchitektury VUT v Brně. V letech 1999-2005 praxe v architektonické projekční kanceláři Markéty Cajthamlové. 2005-2007 vlastní praxe. Od roku 2007 společná architektonická kancelář s Hynkem Holišem.

ČKA 03 400

Ocenění

2000 GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ
Čestné uznání v kategorii Interiér za Obchod s prádlem v Benešově
2001 GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ
Čestné uznání v kategorii Novostavba za Polyfunkční dům v Benešově
2001 CENA KLUBU ZA STAROU PRAHU za novou stavbu v historickém prostředí za léta 1996-2001
Nominace do finále výběru kandidátů za Polyfunkční dům v Benešově
2005 NOVÝ DOMOV 2005
První místo v soutěžní přehlídce každoročně vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj za Rodinný dům v Konárovicích